Kokker på Matauk i 2017

Konferansier og kokk Bodil Nordjore

Bodil Irene Gunnarsdotter Nordjore er en norsk kokebokforfatter og matkulturverner. Hun arbeider som høgskolelektor på Høgskolen i Telemark, og ble i statsbudsjettet for 2016 utnevnt til statsstipendiat.I tillegg til dette er hun aktiv i ulike matprosjekt over hele landet. Hun arbeidet blant annet med et mat- og reiselivsprosjekt for Telemark, der reiselivsbedrifter og produsenter er sammen om å sette fokus på den lokale maten.

Frode Myklevik

Utdannet kokk og brennende interesse for god hjemmelaget mat fra bunnen av. Frode Myklevik er den eneste i Innlandet som har utmerkelsen Cordon Rouge og Andre Enghs gullnål for sitt virke innen kokkefaget. Jobbet som kokk og kjøkkensjef hos flere bedrifter på østlandsområdet gjennom 25 år som kokk, før han ble daglig leder for Lærlingekompaniet Innlandet i 25 år. Gjennom sitt virke i Lærlingekompaniet har han fått i overkant av 900 elever gjennom lærerløpet og ut i jobb. Han har vært dommer i et utall av kokkekonkuranser bla NM og Norgescupen for lærlinger i Stavanger. Deltatt på Glamat i Stavanger med fokus på barn. Aktiv i kokkenes Mesterlaug i mange år og holdt inspirerende foredrag. I dag jobber han freelance på Lillehammer Mikrobryggeri med fokus på lokalmat. Frode har vært viktig bidragsyter i styringsgruppa fra starten av.

Bjørn Hettervik

Diplomkokk og en nestor innen kokkefaget med brennende interesse for økologisk og lokal mat.
En kort periode var han kjøkkensjef ved legendariske Engebret Cafe i Oslo. Senere har han drevet pensjonat og jobbet ved en rekke restauranter før han en periode drev Lysaker Gjestgiveri.
Hettervik har jobbet flere tiår som frilans med opplæring og matutvikling for folk og bedrifter, blant annet i regi av selskapet matkurs.no.
Tidligere kjøkkensjef på gardshotellet Søndre Løsset i Østerdalen, som har spesialisert seg på egenproduserte råvarer og et kresent publikum.
Han er opptatt av historiefortellingen rundt maten. Bjørn var med fra 2014 til 2017

Lillehammer Videregående skole, avd. sør-Restaurant og matfag

 Anne Ragnhild Finstad og Christoffer Lervik Grandalen