Kreftforeningen

kreftforeningen

Kongens gate 6, 0153 Oslo

Tlf: 21494921

– post@kreftforeningen.no

Link til nettside

Kreftforeningen er en av de største bruker- og interesseorganisasjonene i Norge. De jobber for at færre skal få kreft, at flere skal overleve kreft og for bedre livskvalitet for pasienter og pårørende.