Smaker fra Øyeriket

SMaker fra øyeriket

Hammerstadveien 1, 7250 Melandsjø

– kontakt@smakerfraoeyriket.no

Link til nettside

Smaker fra Øyriket er et bedriftssamarbeid av lokalmatprodusenter fra Hitra og Frøya med røtter i landbruk, sjømatnæringen og produksjon av drikkevarer.