Category Archives: Artikler

Harejakt

Haredyrene er en svært gammel dyregruppe, som kom til Skandinavia etter istida. Det finnes flere arter av harer. I våre områder er det «skogshare», som skifter til ren hvit vinterpels. Haren er nattaktiv, lever stort sett alene, og ungene blir født med pels og fullt utviklet syn. Haren lever av forskjellige planter, urter, bark og […]

Villrein

Villreinen – fjellets nomade og forfedrenes hovedressurs Av Kjetil Bevanger og Per Jordhøy Reinen har spilt en betydningsfull rolle for menneskene som har bodd i arktisk og det høye nord helt fra landet ble beboelig for over 10 000 år siden. Uten reinen ville det trolig vært få eller ingen bosettinger i denne delen av […]

Fuglejakt

Våre forfedre jaktet først og fremst store dyr for å skaffe mat, skinn til klær og bein til redskaper. Fangstgroper, primitive feller og driving utfor stup eller mot jegere utstyrt med spyd var det vanligste. Å fange fugl var mer komplisert, men man utviklet enkle snarer; først med vidjekvister, dyretarmer, -sener, hestetagl og hamp. Snarefangst […]