Om Mataukfestivalen

Høsten er en periode for «matauk». I vår region har «lågåsilda» helt siden middelalderen vært gjenstand for en av landets rikeste innlandsfiskerier. Det biologiske grunnlaget for dette fiskeriet er lågåsildas gytevandring fra hele Mjøsa og oppover til Lågendeltaet. Fortsatt er flere hundre år gamle fiskemetoder og spesialutviklede fiskeredskap i bruk for fangst av lågåsild. Drivkraften for dette fisket har vært matauk. Nå ønsker vi at lågåsilda, sammen med annen lokalprodusert mat og opplevelser, skal danne grunnlaget for nye opplevelser. Gjennom festivalen ønsker vi å vise mangfoldet og øke kunnskapen om lokalmat fra Innlandet.

Lillehammer Mataukfestival ønsker å bidra til at nye spennende produkter og matretter blir presentert sammen med tradisjonelle retter eller i en kombinasjon. Alt basert på råvarer, produkter og matspesialiteter fra regionen.

I tillegg til salgsstander vil det være kokkekamper, kjente- og lokale kokker, matkurs for barn, barneprogram, fagseminar, temaforedrag, underholdning og muligheter til å lære og oppleve fiske etter lågåsild.

Hovedmålet med MATAUK Festival: Fremme ren mat fra Innlandet.

Festivalen skal skape behov for produsenter til å selge lokalmat til forbruker. Festivalen er for alle aldersgrupper. Vi ønsker at publikum skal ha lettere tilgang til og fokus på lokalprodusert mat og samtidig se seg om i det spiskammeret vi lever i.

Lillehammer Mataukfestival vil bidra til at nye spennende produkter og matretter blir presentert i tillegg til tradisjonsretter, alt basert på råvarer, produkt og matspesialiteter fra regionen.

Festivalen har som formål å øke bruken av lokalmat i husholdning og på hotel- og restauranter som igjen kan være med å bidra til å skape flere lokalmatprodusenter. I tillegg skal festivalen vise gamle håndverkstradisjoner som er i ferd med å gå i glemmeboken.

Lillehammer Mataukfestival vil bidra til at nye spennende produkter og matretter blir presentert i tillegg til tradisjonsretter, alt basert på råvarer, produkt og matspesialiteter fra regionen. 

Vi ønsker lokalbefolkningen, familier, hyttefolk, næringslivet, lokal produsenter og folk som generelt er interessert i og opptatt av mat velkommen til Lillehammer Mataukfestival første helg i oktober.

 

Kontakt Oss

Organisering

Lillehammer Mataukfestival har vært arrangert av Lillehammer Sentrum Drift AS siden 2012 sammen med en engasjert og faglig dyktig arbeidende styringsgruppe.

Styringsgruppa består av:

Frode Myklevik , Norske kokkers landsforening Innlandet, Terje Holen, Oppland bonde- og småbrukarlag, Henning Holmbakken, næringsutvikler, Lillehammer regionen vekst, Kristin Prøven, Visit Lillehammer, Wiggo Slåttsveen, styremedlem i Gudbrandsdals mat og Lillehammer Bryggeri AS, Camilla Solberg Oen og Wenche Haug Almestrand Lillehammer Sentrum Drift AS.

 

Kontakt Oss